BOLIGSERVICE fra eksperterne:

KERNESUND BOLIG

Du forholder dig sikkert allerede til om mælken skal være økologisk, om der er ftalater i børnenes legetøj, og at det vaskepulver du bruger, IKKE giver røde knopper og udslæt. Og du ved sikkert også at det er vigtigt med ud- luftning.

Men hvad med din bolig? Der hvor du og dine familie opholder sig aller- mest. Har du overvejet, hvor længe det varer før den vægmaling du ruller på væggen, er dampet ordenligt af? Eller hvad den rent faktisk indeholder?

Sådan Skaber Du (blandt andet) En Sund Bolig

Vi er indenfor 80-90% af tiden* og derfor er det vigtigt at du er opmærksom på hvil- ke forhold du selv kan gøre noget med – og hvor du selv kan gøre en forskel for din boligs sundhed – her har du nogle vigtige råd fra eksperterne, til at undgå allergi:

UNDGÅ ALLERGI – Allergi fra produkter er et voksende problem for
både børn og voksne. Hvis huden bliver rød, hæver og klør, kan det være et tegn på kontaktallergi. Ca.15-20% af den danske befolkning har kontaktallergi over for kemiske sto er. Kontaktallergi kan bl.a. udløses af byggeprodukter som spånplad- er, plastmaling og armaturer med nikkel.

Nye byggematerialer indeholder skadelige sto er, som afgasser i en periode efter at de er anvendt. Det gælder ikke mindst maling og over adebesky elser. En allergi- venlig maling som den nye Lady Sensitive fra Jotun kan dog minimere risikoen for allergiske reaktioner: Den norske producent, Jotun, har udviklet malingen i samar- bejde med Norsk Astma og Allergi Forbund.Malingen er lavet af de renest mulige råvarer og bindemidler overhovedet. Derudover er malingen mærket med både Svane- og Dansk Inde-klima mærket.

Se mere:
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
Erhvervs- og Byggestyrelsen: www.ebst.dk
Jotun Danmark: www.jotun.dk

*kilde: Sundhedsstyrelsen

OM Lady Sensitive:

Udviklet i samarbejde med Norsk Astma og Al- lergi Forbund.
Tests viser at Lady Sensitive har suverænt laveste afdampning ift. konkurrerende produk- ter.
Det betyder at ungerne kan lege videre så snart malingen er over ade- tør. Og at I kan sove i rummet, samme aften.

EKSPERT TIPS til indeklimaet:

• godt lys og masser af dagslys • hyppig og grundig rengøring • reducer uønsket støj
• frisk luft, daglig udluftning
• sunde materialer med lang levetid som dermed reducerer
• tilpas temperatur (18-21gr)