nyttige tips til både ude & inde, maling

1 – Mal ensartet!

Når man anvender maling med høj glans, skal man være opmærksom på, at man skal arbejde meget ensartet, når man maler. – Mal i samme retning ved alle strøg.
– Mal vådt-i-vådt.
– Hold kun pause ved naturlige skillelinier – fx hjørner.

2- Det er bedst at være to om at male!

Ved større maleprojekter som fx vægge og lofter er det bedst at være to om at male.
Den ene kan beskære (male) kanterne og efterfølgende rulle efter med en lille rulle, medens den anden maler de større flader med en større rulle. På den måde kan man hele tiden male vådt-i-vådt.

3 – Generelle regler ved valg af indendørs farver!

Brug hvide eller neutrale farver til at skabe afstand mellem farverne, hvis man har mange stærke og kulørte farver i rummet.
Før man vælger farve til væggene, skal man også se på, hvilke andre mindre farvede detaljer der er i rummet.

4 – Restmaling!

Hvis man har anvendt vandfortyndet maling fx til beskæring, må en evt. rest ikke komme tilbage i spanden.
Fra fabrikken er malingen nemlig kun tilsat den nødvendige mængde konserveringsmiddel. Derfor risikerer man, at malingen står og rådner, hvis man hælder en fortyndet malingrest tilbage i spanden.

5 – Slip for besværlig rengøring!

Læg en plastpose i (eller omkring) rullespanden/-bakken, før malingen hældes op.
Når posen tages af, er spanden/bakken helt ren – og lige til at bruge næste gang, der skal males.

6 – Hold kanten ren!

Når man dypper en pensel direkte i spanden, kan man for at holde kanten ren, lægge et stykke plastfolie eller alm. folie rundt i kanten.
Når man er færdig med at male og fjerner folien, har man en helt ren kant, hvor det er nemt at sætte låget på.

7 – Rør godt i malingen!

Rør malingen godt igennem inden brug. Selvom malingen er blevet rystet godt igennem i en tonemaskine, bør man altid røre den grundigt igennem med en rørepind, inden man begynder at male. På den måde sikrer man, at der ikke er utonet maling i bunden og på spandens sider.

8 – Gør dit værktøj rent!

Gør dit værktøj helt rent, inden du bruger det igen sammen med en helt ny maling. Årsagen er, at gamle malingrester kan rådne ved lagring, hvis der har været bakterier på værktøjet.
Med rent værktøj sikrer man, at der ikke overføres bakterier til den nye maling.

9 – Maling af loftet!

Begynd med at male den korteste side af loftet og fra det sted, der har mest lysind- gang, da det er nemmere at se umalede pletter, når man kigger mod lysretningen. Rul malingen på i felter på ca. 2 meter. Bliver felterne større, vil det tage længere tid, før man kommer tilbage for at male de næste. Malingen begynder at tørre, og man risikerer at rive den halvtørre maling op med rullen. Det er vigtigt at male vådt-i-vådt.

10 – Mal vådt-i-vådt på hele fladen!
Ved beskæring af væggene (når man maler kanter) er det vigtigt at male vådt-i-vådt.

Hvis beskæringen når at tørre, inden de store flader males, bliver fladen ikke ensartet.

11 – Skyl værktøjet godt igennem!
Husk at skylle nye maleruller og pensler godt igennem med rent, lunkent vand, inden du tager dem i brug.

På den måde undgår man, at fnug og lign. kommer i malingen og bagefter på vægge, døre og lister!

12 – Klargøring!

Det er en god idé at give sig god tid, når man skal male – og husk, at et grundigt forarbejde gør det let at male og sikrer et godt resultat. Klargør rummet – fjern billeder, møbler etc. og afdæk gulvet. Rengør de flader, du skal male og spartl og slib huller efter søm og lign.
Sørg for at have alle materialer og maling klar, inden du går i gang!

13 – Hvis du skal male/lakere gulve!
Husk at påføre malingen i gulvets længderetning.

Mal 2-3 planker ad gangen, og lad malingen tørre ordentligt mellem hvert strøg .

14 – Test fugtigheden i gulvet!

Husk at gennemføre en test af gulvfugtigheden, inden der males betongulve: På en ren flade placeres et stykke kraftig plastfolie i passende størrelse (fx 40×40 cm). Kanterne tapes godt fast for at forhindre den fugtige luft i at slippe ud. Lad dette ligge i et par døgn, før plaststykket fjernes. Hvis man kan se en farveforskel på betongulvet, hvor plaststykket lå, er gulvet for fugtigt til at blive malet.

15 – Behandling af ubehandlede listelofter med Jotun Panellak!

Begynd med at fjerne støvet – gerne med en støvsuger og fugt derefter listerne med rent vand. Dette gøres for at reducere, at træfibrene rejser sig. Listerne slibes, og slibestøvet fjernes. Hvis Jotun Panellak påføres uden at fugte listerne, vil fibrene rejse sig i træet. Og disse kan ikke slibes væk uden, at man også sliber farven på panellakken væk. Flader påført panellak kan ikke udbedres med pletlasering.

16 – Maling af vægge!

Mal en væg færdig ad gangen, og mal kanterne med en pensel.
Rul ca. 20-30 cm ud fra hjørnet, hvor du begynder. Malingen fordeles herefter ud til siderne. Gentag dette videre henover væggen. Rul efter i hele længder fra top til bund for at undgå malingkanter fra rullen på væggen.

17 – Maling af nye træpaneler!

Støvsug panelerne og isoler knaster med 2 strøg Jotun Knast- og Spærregrunding. Grund herefter panelerne med Jotun Hæftegrunding Universal. Mal herefter 2 – 3 træpaneler ad gangen. Læg malingen på i punkter nedover fladen og stryg malingen ud med penselen. På denne måde får man en fin fordeling af malingen. Mal samlingerne mellem træpanelerne umiddelbart herefter.

18 – Maling af keramiske fliser!

Fliser, der ikke udsættes for stor belastning, kan også males.Rengør fliserne med Jotun Husvask og slib fliserne matte med fint sandpapir. Husk at fjerne slibestøvet.

Grund fliserne med Jotun Hæfetgrunding Universal og mal herefter fliserne med en oliebaseret eller vandfortyndbar Lady Dør/List maling.

19 – Maling af fyldingsdøre!

Begynd med at male den øverste fyldning og arbejd nedefter. Fortsæt så med rammerne rundt om fyldningerne, inden resten af dørbladet males.

Det er en fordel, at arbejdet foregår i et rimeligt hurtigt tempo for at undgå synlige kanter.

20 – Maling af vinduer!

Begynd med at male den inderste ramme af vinduet ind mod glasset. Fortsæt derefter udad og mal karmene/vindueslisterne til sidst.
Beskyt glasset ved at lægge en malertape af god kvalitet op mod vinduesrammen. På den måde vil malingen komme langt nok ind mod glasset, uden at der bliver malet på selve glasset.

21 – Tjek træværket på dit hus!

Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder:

Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ, hegn og stakitter, vindskeder, træværk ved utætte tagrender, træterrasser og døre/vinduer.

22 – Sådan forbehandles det udendørs træværk!

Det er vigtigt, at træværket bliver behandlet i dybden. Derved opnår man både det flotteste resultat og den længste holdbarhed.
Ubehandlet eller bart træværk mættes med en grundingsolie. Husk, at træet skal være helt rent og afrenset, før man grunder. Efter grundingen kan man påføre træbeskyttelsen.

23 – Sådan træbeskytter man rigtigt!

Mal/stryg kun 2-3 brædder helt færdige ad gangen. På den måde undgår man skjolder. Mæt også endetræet med flere påføringer vådt-i-vådt, så man undgår, at fugten trænger ind fra enderne og ødelægger træet.
Mal aldrig i direkte sollys eller på et solopvarmet træværk. Træbeskyttelsen flyder dårligt og tørrer for hurtigt.

24 – Planlæg dit maleprojekt!

En facade har ofte flere forskellige flader, der skal males i hver sin farve. Her er det en god idé at begynde øverst og slutte nederst.
Har huset fx vindskeder, så mal dem færdig, før de store flader males og afslut med sokkelen. På den måde undgår man, at en anden farve drypper ned på det, man allerede har malet!

25 – Mal murværket mesterligt!

Det bedste resultat opnår man på dage, hvor det mindst er 10 grader varmt, og hverken regner eller er fugtigt i vejret. Hvis man maler på en varm og solrig dag, så mal mens mursiden står i skygge. Maler man i direkte og kraftigt sollys, tørrer malingen alt for hurtigt. Malingen når ikke at binde godt – og man kan ikke nå at male vådt-i-vådt. Hermed får man et mindre holdbart resultat og en mere uensartet finish.

26 – Mal ét område ad gangen!!

Begynd ikke at male en større overflade, end man kan nå at færdiggøre i én sammenhængende arbejdsgang. Mal fx én side af huset færdigt ad gangen – fra hjørne til hjørne. Er det nødvendigt med en pause, bør der stoppes ved naturlige delinger – fx. ved et nedløbsrør.

27 – Ny, ubehandlet træbeklædning!

Ny træbeklædning skal behandles hurtigst muligt og helst inden for 3 uger. Hvis det er muligt, er det bedst at behandle træbeklædningen inden opsætning.

Det er især vigtigt at behandle endetræet med ekstra grundighed – dvs. 3 – 4 strøg vådt-i-vådt. Dette giver en god forsegling af endetræet og ekstra beskyttelse mod råd.

28 – Vejrslidt, ubehandlet træbeklædning!

Det er vigtigt at udføre et omhyggeligt forarbejde ved nedslidt træværk. Vask med Jotun Husvask/Kraftvask og skyl godt efter med rent vand. Fjern løse træfibre med en stålbørste, og børst indtil træet er fast. Påfør herefter Jotun Træ- og Murrens, der skal tørre før viderebehandling. Grund træet med Visir Grunning og påfør herefter 2-3 strøg træbeskyttelse.

29 – Før træterrassen behandles!

Tjek de lokale vejrmeldinger, så man er nogenlunde sikker på, at det ikke regner de første 24 timer efter behandlingen. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Brug ikke en højtryksrenser til terrassen, da dette nemt kan give træværket en ru overflade.

30 – Brug af højtryksrensning til huse!

Brug af en højtryksrenser gør vask af huset hurtigere og mere enkelt. Imidlertid er det vigtigt, at udstyret bliver brugt rigtigt, så der ikke opstår skader.
I værste fald kan træværket blive splintret og ødelagt, og malingfilmen kan løsne sig fra underlaget. Vand kan desuden trænge ind i husvæggen og forårsage skader. Brug derfor højtryksrenseren med omtanke!

31 – Før du maler med Bengalack på metal!

Fjern alt løstsiddende maling, rust, slagger o.l. med en stålbørste eller skraber. Herefter matteres gammel blank maling med sandpapir.
Skyl herefter med rent vand for at få mest muligt salt fjernet fra rustporerne. Herefter kan du grunde med Arcanol og slutmale med Bengalack.

32 – Rengøring af huse!

Et rengjort hus ser pænt ud, og farverne virker mere friske. Desuden mindskes faren for misfarvninger og belægninger. Brug Jotun Husvask til den årlige, udendørs rengøring af dit hus, for hvis der sløses med rengøringen vil mange unødvendige problemer kunne opstå. Desuden vil både træbeskyttelse og maling få en reduceret levetid. Husk at følge brugsanvisningen for Jotun Hus- og Kraftvask nøje!

33 – Matte skolder pga. dug!

Når træværket får matte skjolder, skyldes det sandsynligvis dugfald, for dug på en halvtør malebehandling kan føre til matte områder. Dette sker specielt i sensommeren og det tidlige forår, når man bruger langsomt tørrende maling.
Undgå derfor at male sidst på dagen og om aftenen, når der er risiko for dugfald. Matte områder pga. dugfald kan dog udbedres ved overmaling.

34 – Smukke havemøbler!

Det er vigtigt, at træmøbler behandles korrekt for at hindre fugtoptagelse og udtørring. En korrekt behandling hindrer også, at de bliver angrebet af skimmelsvampe.
Vand er slemt for træmøbler, men solen er næsten værre. Lyset angriber træværkets overflade og ændrer kemien i træcellerne. Og så løsnes yderfibrene, træværket bliver gråt, og det får et trist og nedbrudt udseende.

35 – Vedligeholdelse af murværk!

Når man opdager, at huset trænger til vedligeholdelse er det ved at være sidste udkald. Hvis ikke man løbende foretager vedligeholdelse, skal man i gang med at reparere, og så kan det blive dyrt. Det er derfor vigtigt at iværksætte årlige vedligeholdelsesrutiner med speciel fokus på områder, der er udsatte for fugt. Husk, at fugt er murens fjende nr. 1!

36 – Tjek om facaden er OK!

Når man skal i gang med at male husets facade, er det vigtigt, at man kontrollerer om underlaget er i god stand. Det er ikke tilstrækkeligt, at man maler med en god og diffusionsåben facademaling, hvis der er svagheder i underlaget.
Det er derfor vigtigt, at skader og andre svagheder i muren repareres, førmalearbejdet påbegyndes. !

37 – Vælg udendørs farver efter omgivelserne!

Når man skal vælge udendørs farver, er det vigtigt, at man kigger på de omgivelser, ens hus ligger i.
Farverne bør harmonere både med naturen og omgivelserne. Tænk ikke kun praktisk, men også æstetisk. Tænk helhed, farver og former. Så får du skabt et både smukt og personligt udtryk.

38 – Glem ikke soklen på huset!

Huset er ikke færdigmalet, før soklen også er malet! Man vil ofte opleve, at farven på soklen er den vigtigste næst efter den farve, man har valgt til huset.
Den forankrer huset på grunden og skaber en farvebro mellem huset og omgivelserne.

39 – Glansgrader påvirker rumoplevelsen!

Matte flader dæmper, blanke flader fremhæver. Ved at spille på kontrasten mellem mat og blank kan man give rummet ekstra liv og karakter.

Har man fx et flot træværk omkring vinduerne eller flotte døre, kan man fx vælge glans 5 – 10 på væggen og 80 til træværket.

40 – Øg rummets størrelse!

Husk, at man ved hjælp af farver kan ændre størrelsen på et rum.

Fx hvis man visuelt ønsker at øge loftshøjden i sin bolig, skal man bruge en blank maling i stedet for en mat.

41 – Rummets dimensioner og valg af farve!

Husk, at det kan give spændende effekter, når man giver væggene forskellige kontrastfarver – det giver mere liv og spænding i et rum. Mal evt. en stor firkant på væggen i en kontrastfarve og hæng et billede eller nogle små reoler inde i firkanten. Husk også, at visuelt skubber lyse farver væggene ud i rummet, mens mørke farver trækker dem sammen.

42 – Mood board!

Det kan være en god idé at lave en collage eller en scrapbog med de farver, man ønsker i sin bolig. Vælg både ensfarvede og mønstrede farveprøver, postkort, udklip fra boligblade etc. Her kan man se på farverne og vurdere, om de vil fungere i ens hjem. Når man har valgt farverne, kan man afsætte prøver der, hvor farven skal være for i en periode at vurdere, om det er det rigtige valg.

43 – Vælg ikke farven isoleret set!

En farve kan som regel ikke bedømmes isoleret, men må ses i den sammenhæng, hvori den skal indgå.

Det ikke kun belysningen, der kan give forskellige udtryk af en farve. Den kan også ændre sig efter de andre farver i rummet.

44 – Usikker på farven?

Farver fremstår stærkere på store flader. Det kan derfor være en god idé at prøvemale en mindre del af væggen, inden man vælger farve. Det er også vigtigt at vurdere farven i forskellige belysninger, da farver kan ændre sig mege

JOTUN+TIPS+01

nyttige tips til både ude & inde, maling